Французите могат да посещават кина, музеи и мачове само, ако са ваксинирани