Британски кораби ще пазят постоянно Япония. Лондон: Дано Китай ни уважава