Опасенията на експертите: Икономиката е достигнала пик