Доц. Кунчев: Заразените се повишават, но юли ще го изкараме спокойно