Мая Манолова: Хората очакват да усетят промяната по джоба си