С кворум от 214 народни представители започна 46-ото Народно събрание