Без ограничения в пандемията: Великобритания провежда уникален експеримент