Разследва се смъртта на военен, наказан за Чешнегирово