Съдебната реформа следва да е основен приоритет на Народното събрание