Националното турне на „Случаят Бедечка“ продължава