Първо специализирано обучение "Data driven communications" на БДВО и IAB Българи