Нов тест засича наличието на рак и неговото местоположение в тялото