Машиностроителните компании на "Стара планина" с двуцифрен ръст за полугодието