Столична детска градина ще произвежда сама "зелена" енергия