Олимпиадите в Токио очертават голямата дъга на технологичния упадък в Япония