Магистрати никога не са нахлували в сградата на президентството - Общество и политика