Как ще се отрази пътят на Европа към електромобилите на всички 14 милиона работници в сектора?