Доклад на АКФ: 13 оправдани за корупция и 3 условни присъди през 2020 г.