Българският екип на AtScale се е увеличил с 30% от началото на 2020