Китай потвърди политиката си, запазвайки лихвите без промяна