Златото се възползва от подновените опасения за фондовите пазари