ЕК представя докладите за върховенството на закона - Общество и политика