Български манастир крие съкровище, пазено от мистериозен лабиринт