Павел Вълнев: Глупаво е да очакваме нов Месия, но по начина, по който се държим, няма да родим и новия Апостол!