Южнокорейските Samsung и KAERI планират да станат лидери в изграждането на безвъглеродни ядрени кораби с реактори с разтопени соли