Повечето италиански области стават зони с много нисък епидемиологичен риск