Мария Пиргова - д.п.н.: Има ли място за левица в днешна България и Европа?