Продължава съживяването, през април има 52% ръст на вноса