Босна и Херцеговина облекчи условията за влизане в страната