Вече повече починали от COVID-19 през 2021-а отколкото през цялата 2020-а