Служебният кабинет отложи представянето на отчета си