Във Видин заработи отново фонтанът с фигурата на жена