"Говорим си с Господ": разследване показва как се урежда освобождаване от специализирания съд