Президентът на европейската гимнастика пристигна във Варна