Медицинската експертиза заключи: Смъртта на Милен Цветков е била неизбежна