"Кофас" очаква неравномерно възстановяване на световната икономика