Клането на норки с коронавирус в Дания струва 150 млн. долара