Ваксинираните граждани на ЕС с право да се движат свободно в съюза