Изпълнението на проекта за бившия военен клуб в Ботевград е под въпрос