От КСБ искат държавата да им плати натрупаните задължения