Избата на Домейн Бойар в Сливен се превърна в музей на съвременното изкуство за ЧРД