Финалният транш за 9% от капитала на „Телелинк" няма да бъде преди дивидентите