Китай прие закон, който да противодейства на чуждестранни санкции