Рааб: Без съмнение някои страни използват ваксините като геополитически инструмент