Президентът на Италия ще уважи откриването на Евро 2020