Световната икономика е изправена пред неравномерно възстановяване