Отказаха да впишат в търговския регистър новите горски шефове на Враца