Елтън Джон: Brexit е катастрофа за новите британски певци