Подготвят мерки срещу прережданията в листата за трансплантация