Под обвивката на това Mini всъщност се крие Nissan Leaf